Field learning outcome data:
Code:
TR1A_K07
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny
Reference to ALO:
  • P1A_K08
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy