Field learning outcome data:
Code:
TR1A_K10
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Jest odpowiedzialny za swoje działania na rzecz turystów oraz za interesy swojej firmy
Reference to ALO:
  • S1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • P1A_K06
    jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia