Field learning outcome data:
Code:
TR2A_U07
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
Reference to ALO:
 • S2A_U03
  potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
 • S2A_U08
  posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej
 • P2A_U05
  stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym
 • P2A_U06
  zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski