Field learning outcome data:
Code:
TR2A_U08
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada umiejętność rozwijania przedsiębiorczości i innowacji do działalności gospodarczej w turystyce
Reference to ALO:
  • S2A_U05
    sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm
  • P2A_U11
    samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową