Field learning outcome data:
Code:
TR2A_U12
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada umiejętności dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb zarządzania firmą turystyczną na różnych poziomach
Reference to ALO:
  • S2A_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
  • P2A_U11
    samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową