Field learning outcome data:
Code:
TR2A_U15
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się specjalistycznymi systemami informatycznymi, wykorzystywanymi w pracy biurowej oraz zarządzaniu w turystyce
Reference to ALO:
  • S2A_U02
    potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz
  • P2A_U03
    wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych