Field learning outcome data:
Code:
TR2A_K01
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
Reference to ALO:
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • P2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role