Field learning outcome data:
Code:
TR2A_K02
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
Reference to ALO:
  • S2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób