Field learning outcome data:
Code:
TR2A_K05
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
Reference to ALO:
  • S2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • S2A_K05
    umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
  • P2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania