Field learning outcome data:
Code:
TR2A_K06
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
potrafi określić potrzeby kariery zawodowej wraz z ewentualnym wyborem kierunków dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Reference to ALO:
 • S2A_K01
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
 • S2A_K06
  potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
 • P2A_K05
  rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
 • P2A_K06
  wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy
 • P2A_K01
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób