Field learning outcome data:
Code:
TR2A_K07
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku
Reference to ALO:
  • S2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • S2A_K07
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy