Field learning outcome data:
Code:
TR2A_K09
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki
Reference to ALO:
  • S2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • P2A_K07
    systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania
  • P2A_K08
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy