Field learning outcome data:
Code:
TR2A_K10
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
stosuje i propaguje zasady etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki w Turystyce UNWTO
Reference to ALO:
 • S2A_K04
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • S2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • P2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • P2A_K04
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • P2A_K06
  wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy