Field learning outcome data:
Code:
TR2A_W09
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada różnorodną wiedzę o sposobach utrzymania i/lub poprawy stanu zdrowia człowieka poprzez turystykę i inne usługi czasu wolnego
Reference to ALO:
  • S2A_W01
    ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  • S2A_W05
    ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka
  • P2A_W04
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie