Field learning outcome data:
Code:
TR2A_W17
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Reference to ALO:
  • S2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  • P2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej