Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W03
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate knows the basic measuring equipment used in experiments and measurements of some properties and physical characteristics, as well as methods of calculating measurement errors
Reference to ALO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów