Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W04
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate knows the principles of thermodynamics and fluid mechanics used to describe heat and mass transfer and energy conversion, and other physical phenomena occurring in technological processes
Reference to ALO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów