Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W07
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge of the selected environmental protection issues
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów