Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W12
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate has systematized and theoretically substantiated general knowledge of the key issues in the field of renewable energy
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów