Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W18
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate knows and understands cartography and geographic information systems (GIS)
Reference to ALO:
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów