Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W22
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge of the principles of health and safety at work; knows the principles of safe handling of chemicals
Reference to ALO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej