Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W23
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge of economics, economic analysis of the enterprise, and management
Reference to ALO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • T1A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej