Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U03
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate is able to compile documentation, both in Polish and in English, on the implementation of a simple task or project in the field of environmental engineering and is able to prepare a text discussing the results of the task or project
Reference to ALO:
  • T1A_U03
    potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów