Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U07
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate uses computer programs to perform typical environmental engineering tasks, including a spreadsheet, statistical analysis software, vector graphics software, raster graphics processing software
Reference to ALO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej