Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U09
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate is able to use spatial information systems (GIS)
Reference to ALO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej