Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U13
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate applies in practice basic principles of safety and health at work, including working in specialized laboratories in the field of environmental engineering
Reference to ALO:
  • T1A_U11
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą