Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U15
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate is able to perform a critical analysis of reliability and to assess the potential for use of the existing technical solutions, in particular, equipment, facilities, systems and processes in areas such as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering, sustainable development engineering and air protection
Reference to ALO:
  • T1A_U13
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi