Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U23
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate is able to use known geophysical methods and tools in environmental engineering tasks, including the assessment of water and soil pollution, environmental geotechnics and others
Reference to ALO:
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia