Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U24
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
The graduate is able to perform field observations, geological, cartographic, hydrogeological, geotechnical and other environmental engineering work and to describe and interpret their results.
Reference to ALO:
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia