Field learning outcome data:
Code:
GF3A_W01
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową, poszerzoną wiedzą na najbardziej zawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań.
Reference to ALO: