Field learning outcome data:
Code:
GF3A_U01
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie.
Reference to ALO: