Field learning outcome data:
Code:
GF3A_K01
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. Wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu wyników własnej działalności badawczej i twórczej w rozwój danej dyscypliny naukowej.
Reference to ALO: