Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_W07
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie modelowania, z pomocą narzędzi informatycznych, procesów zachodzących w środowisku związanych z pozyskiwaniem energii.
Reference to ALO:
  • P2A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych
  • P2A_W07
    ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów