Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_U02
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Stosuje oprogramowanie projektowe i symulacyjne niezbędne do szacowania zasobów energii oraz projektowania instalacji.
Reference to ALO:
  • P2A_U05
    stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym
  • P2A_U01
    stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów