Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_U08
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Posiada umiejętność opracowania i zaprezentowania wybranych zagadnień z zakresu ekologicznych i odnawialnych źródeł energii i wykazuje umiejętność selekcji danych i krytycznej analizy.
Reference to ALO:
  • P2A_U06
    zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski
  • P2A_U07
    wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • P2A_U08
    wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej