Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_K03
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Reference to ALO:
  • P2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • P2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania