Field learning outcome data:
Code:
EZ2A_K07
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Reference to ALO:
  • P2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • P2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • P2A_K08
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy