Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Environmental chemistry
Learning outcome:
Student potrafi wykonać proste obliczenia chemiczne użyteczne w chemii i inżynierii środowiska
Connections with FLO:
 • IS1A_W05
  ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
 • IS1A_U07
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki
 • IS1A_U17
  potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej
 • IS1A_W05
  ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o Ziemi, obejmującą powstanie i budowę Ziemi, główne procesy geologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne oraz klasyfikację skał i minerałów, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia funkcjonowania geoekosystemów i naturalnych zmian zachodzących w środowisku
 • IS1A_U07
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IS1A_U17
  potrafi oceniać parametry techniczne i wskaźniki ekonomiczno-techniczne dla wybranych rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych; umie dobrać odpowiednie technologie i określić parametry projektowe wybranej instalacji
 • IS1A_W05
  Posiada wiedzę o kierunkach rozwoju w obszarze studiowanej inżynierii środowiska.
 • IS1A_U07
  Umie planować i realizować proste zadanie z zakresu inżynierii środowiska.
 • IS1A_W05
  has a well-structured theoretical knowledge in software life cycle and other software engineering issues
 • IS1A_U07
  can solve problems in the field of metals engineering using analytical, numerical and experimental methods
 • IS1A_U17
  has the ability to create software for parallel and distributed architectures
 • IS1A_W05
  The graduate has knowledge of chemistry, including the foundations of inorganic chemistry and the basics of selected issues of organic chemistry; knows the basic properties of the most important chemical elements and groups of compounds, applicable to understanding the basics of selected issues of environmental chemistry and environmental pollution ; also knows basic laboratory procedures
 • IS1A_U07
  The graduate uses computer programs to perform typical environmental engineering tasks, including a spreadsheet, statistical analysis software, vector graphics software, raster graphics processing software
 • IS1A_U17
  The graduate is able to assess the suitability of routine methods and of tools designed to solve simple practical engineering tasks in areas such as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering; is able to choose and use the right methods and tools