Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Environmental chemistry
Learning outcome:
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Connections with FLO:
 • IS1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IS1A_K03
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • IS1A_K03
  Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej a głównie jej wpływu na wszystkie sfery środowiska i ponoszenie odpowiedzialności udziału w podejmowaniu decyzji.
 • IS1A_K03
  can manage and work in a team responsible for the joint implementation of IT tasks, including evaluation, identification and taking into account the principles related to particular tasks
 • IS1A_K03
  The graduate is aware of their responsibility and is able to identify priorities for the realization of a task; is willing to constructively engage with others and take responsibility for jointly implemented tasks