Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Environmental chemistry
Learning outcome:
Student rozumie wpływ najważniejszych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w strefie hipergenicznej na przemiany skał i minerałów, właściwości produktów tych przemian, powstawanie gleb oraz procesy migracji i akumulacji pierwiastków i związków chemicznych
Connections with FLO:
 • IS1A_W05
  The graduate has knowledge of chemistry, including the foundations of inorganic chemistry and the basics of selected issues of organic chemistry; knows the basic properties of the most important chemical elements and groups of compounds, applicable to understanding the basics of selected issues of environmental chemistry and environmental pollution ; also knows basic laboratory procedures
 • IS1A_W06
  The graduate has knowledge of geology, including the basics of general geology, mineralogy, petrography, geomorphology, quaternary geology and regional geology, applicable to understanding, describing and analysing selected environmental engineering issues
 • IS1A_W07
  The graduate has basic knowledge of the selected environmental protection issues
 • IS1A_W09
  The graduate has basic knowledge of the selected topics in geology and mining engineering