Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Environmental chemistry
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o głównych grupach związków organicznych, ich najważniejszych właściwościach fizycznych i chemicznych oraz czynnikach wpływających na migrację i akumulację
Connections with FLO:
  • IS1A_W05
    The graduate has knowledge of chemistry, including the foundations of inorganic chemistry and the basics of selected issues of organic chemistry; knows the basic properties of the most important chemical elements and groups of compounds, applicable to understanding the basics of selected issues of environmental chemistry and environmental pollution ; also knows basic laboratory procedures