Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Learning outcome:
Zna terminologię angielskojęzyczną potrzebną do klasyfikacji i opisu procesów zużywania się materiałów ceramicznych w wysokich temperaturach
Connections with FLO:
  • TC1A_W06
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych