Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Environmental mineralogy and geochemistry
Learning outcome:
Student potrafi pozyskać informacje dotyczące aktów prawnych i innych przepisów regulujących dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w różnych komponentach środowiska oraz zastosować je w praktyce do oceny stanu środowiska
Connections with FLO:
  • IS1A_W07
    The graduate has basic knowledge of the selected environmental protection issues
  • IS1A_U01
    The graduate is able to obtain information from literature, databases and other sources , including the Internet and patent information , also in English as a language of international communication in the field of environmental engineering; is able to integrate the obtained information, draw basic conclusions and formulate and justify simple opinions