Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Environmental mineralogy and geochemistry
Learning outcome:
Student ma wiedzę o budowie i składzie litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery oraz zachodzących w ich obrębie naturalnych i indukowanych antropogenicznie procesach fizycznych i chemicznych
Connections with FLO:
  • IS1A_W06
    The graduate has knowledge of geology, including the basics of general geology, mineralogy, petrography, geomorphology, quaternary geology and regional geology, applicable to understanding, describing and analysing selected environmental engineering issues
  • IS1A_W09
    The graduate has basic knowledge of the selected topics in geology and mining engineering