Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Learning outcome:
Zna metody przewidywania przebiegu i efektów procesów degradacji materiałów w oparciu o analizę diagramow fazowych i modelowanie procesów korozji.
Connections with FLO:
  • TC1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych