Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Learning outcome:
Potrafi zrozumieć, przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej
Connections with FLO:
  • TC1A_U12
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej