Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Learning outcome:
Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji
Connections with FLO:
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych