Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Satellite Radar Interferometry
Learning outcome:
Student opisuje proces formowania satelitarnych zdjęć radarowych
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych