Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Satellite Radar Interferometry
Learning outcome:
Student zna przykłady zastosowania satelitarnej interferometrii radarowej
Connections with FLO:
  • IT1A_W19
    ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi