Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Satellite Radar Interferometry
Learning outcome:
Student posługuje się oprogramowaniem do przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych
Connections with FLO:
  • IT1A_U15
    potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski